fbpx

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Thời gian đào tạo:
– Đối tượng tốt nghiệp THPT, Bổ túc trung học: Học 4 năm
– Đối tượng TC-Chuyên nghiệp cùng ngành: Học 2,5 năm
– Đối tượng Trung cấp khác ngành: Học 3 đến 3,5 năm
– Đối tượng CĐ: Học 1,5 đến 2,5 năm
– Đối tượng Văn bằng hai: Học 1,5 đến 2,5 năm
Hình thức tuyển sinh:
– Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký (không thi tuyển).

Khung chương trình đào tạo
– Xem khung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tại đây.
Đối tượng tuyển sinh:
Mọi công dân không đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự; tính đến thời điểm dự tuyển đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian tuyển sinh:
– Thời gian tuyển sinh từ 08/08/2018 đến 31/12/2018.
– Phát hành và nhận hồ sơ liên tục trong năm
Văn bằng tốt nghiệp:
– Bằng Cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân.
– Được học tiếp lên các chương trình bậc học cao hơn theo quy định của Nhà nước.
Hotline: 091 5500 256
Địa chỉ: P101 Nhà B-Số 03-Chùa Láng-Đống Đa-Hà Nội

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN