ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Học mọi lúc mọi nơi

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi khung giờ. Tiết kiệm thời gian, giảm thiểu các chi phí như đi lại, sinh hoạt.

Công nghệ giảng dạy tiên tiến

Sinh viên thoải mái trao đổi, thảo luận môn học với giảng viên và các sinh viên khác thông qua diễn đàn môn học giải đáp online.

GV giàu kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến

Giảng viên cùng với đội ngũ cố vấn học tập, hỗ trợ kỹ thuật của nhà trường trực tiếp hỗ trợ sinh viên.

BA BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ SỞ HỮU TẤM BẰNG CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN
TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Ngành Luật
Thời gian đào tạo:

– Đối tượng tốt nghiệp THPT, Bổ túc trung học: Học 4 năm
– Đối tượng TC-Chuyên nghiệp cùng ngành: Học 2,5 năm
– Đối tượng Trung cấp khác ngành: Học 3 đến 3,5 năm
– Đối tượng CĐ: Học 1,5 đến 2,5 năm
– Đối tượng Văn bằng hai: Học 1,5 đến 2,5 năm
Hình thức tuyển sinh:
– Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký (không thi tuyển).
Đối tượng tuyển sinh:
Mọi công dân không đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự; tính đến thời điểm dự tuyển đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian tuyển sinh:
– Thời gian tuyển sinh từ 08/08/2018 đến 31/12/2018.
– Phát hành và nhận hồ sơ liên tục trong năm
Văn bằng tốt nghiệp:
– Bằng Cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân.
– Được học tiếp lên các chương trình bậc học cao hơn theo quy định của Nhà nước.
Hotline: 091 5500 256
Địa chỉ: P101 Nhà B-Số 03-Chùa Láng-Đống Đa-Hà Nội

Quản lý kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Thời gian đào tạo:

– Đối tượng tốt nghiệp THPT, Bổ túc trung học: Học 4 năm
– Đối tượng TC-Chuyên nghiệp cùng ngành: Học 3 năm
– Đối tượng Trung cấp khác ngành: Học 3 đến 3,5 năm
– Đối tượng CĐ: Học 2,5 đến 3 năm
– Đối tượng Văn bằng hai: Học 2,5 đến 3,5 năm
Hình thức tuyển sinh:
– Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký (không thi tuyển).
Đối tượng tuyển sinh:
Mọi công dân không đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự; tính đến thời điểm dự tuyển đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian tuyển sinh:
– Thời gian tuyển sinh từ 08/08/2018 đến 31/12/2018.
– Phát hành và nhận hồ sơ liên tục trong năm
Văn bằng tốt nghiệp:
– Bằng Cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân.
– Được học tiếp lên các chương trình bậc học cao hơn theo quy định của Nhà nước.
Hotline: 091 5500 256
Địa chỉ: P101 Nhà B-Số 03-Chùa Láng-Đống Đa-Hà Nội

Quản trị kinh doanh tổng hợp
Quản trị kinh doanh tổng hợp

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Thời gian đào tạo:

– Đối tượng tốt nghiệp THPT, Bổ túc trung học: Học 4 năm
– Đối tượng TC-Chuyên nghiệp cùng ngành: Học 2,5 năm
– Đối tượng Trung cấp khác ngành: Học 3 đến 3,5 năm
– Đối tượng CĐ: Học 1,5 đến 2,5 năm
– Đối tượng Văn bằng hai: Học 1,5 đến 2,5 năm
Hình thức tuyển sinh:
– Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký (không thi tuyển).
Đối tượng tuyển sinh:
Mọi công dân không đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự; tính đến thời điểm dự tuyển đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian tuyển sinh:
– Thời gian tuyển sinh từ 08/08/2018 đến 31/12/2018.
– Phát hành và nhận hồ sơ liên tục trong năm
Văn bằng tốt nghiệp:
– Bằng Cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân.
– Được học tiếp lên các chương trình bậc học cao hơn theo quy định của Nhà nước.
Hotline: 091 5500 256
Địa chỉ: P101 Nhà B-Số 03-Chùa Láng-Đống Đa-Hà Nội

Ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Ngân hàng
Thời gian đào tạo:

– Đối tượng tốt nghiệp THPT, Bổ túc trung học: Học 4 năm
– Đối tượng TC-Chuyên nghiệp cùng ngành: Học 3 năm
– Đối tượng Trung cấp khác ngành: Học 3 đến 3,5 năm
– Đối tượng CĐ: Học 2,5 đến 3 năm
– Đối tượng Văn bằng hai: Học 2,5 đến 3,5 năm
Hình thức tuyển sinh:
– Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký (không thi tuyển).
Đối tượng tuyển sinh:
Mọi công dân không đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự; tính đến thời điểm dự tuyển đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian tuyển sinh:
– Thời gian tuyển sinh từ 08/08/2018 đến 31/12/2018.
– Phát hành và nhận hồ sơ liên tục trong năm
Văn bằng tốt nghiệp:
– Bằng Cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân.
– Được học tiếp lên các chương trình bậc học cao hơn theo quy định của Nhà nước.

Hotline: 091 5500 256
Địa chỉ: P101 Nhà B-Số 03-Chùa Láng-Đống Đa-Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2017 về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học của Bộ giáo dục và đào tạo; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh hệ đại học từ xa tổ chức tại Trường Trung cấp Future Việt Nam năm 2018 cấp bằng Cử nhân Đại học

Hotline: 091 5500 256