ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỆ TỪ XA

Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập vào ngày 04 tháng 01 năm 2006 theo Quyết định số 24/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Trong môi trường kinh doanh thay đổi và hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế thế giới như hiện nay, tri thức ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức và mỗi cá nhân. Bước sang thiên niên kỷ mới, Tổ chức Văn hóa, Giáo dục của Liên Hợp Quốc UNESCO đã đưa ra khẩu hiệu thể hiện mục tiêu học tập suốt đời đối với các công dân trên toàn cầu là “Học để biết, học để làm, học để sống cùng nhau và học để khẳng định bản thân”. Học tập suốt đời vì thế đã trở thành một khái niệm phổ biến và là nhu cầu cấp thiết đối với các nước nói chung và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân theo hướng mở, linh hoạt, đa dạng hóa… ngày 10/09/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1559/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 – 2020”.

Giáo dục từ xa (GDTX) thực sự được phát triển ở Việt Nam trong 15 năm trở lại đây. Đào tạo từ xa, được hiểu là một mô hình giáo dục hiện đại được phát triển ở hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt phát triển mạnh ở những nước phát triển. Mục tiêu đặt ra của hệ thống giáo dục từ xa “GDTX tạo cơ hội học tập cho mọi người, nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chương trình Đào tạo Cử nhân Đại học trực tuyến là chương trình nòng cốt của trung tâm từ xa Đại học Kinh tế Quốc dân nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực cho quốc gia và bắt kịp xu hướng giáo dục thời đại 4.0. Chương trình Đại học trực tuyến Đại học Kinh tế Quốc dân hay còn gọi là hệ Đại học từ xa đại học kinh tế Quốc dân là chương trình giáo dục đại học cung cấp kiến thức, kỹ năng cho người học theo giáo trình đào tạo Đại học chính quy dựa trên nền tảng Internet của CMCN 4.0.

CMCN 4.0 đang làm giãn rộng khoảng cách giữa việc đào tạo của các trường Đại học và những gì xã hội thực sự cần. Việt Nam tồn tại nghịch lý : hàng vạn cử nhân thất nghiệp” nhưng các doanh nghiệp lại không đủ người làm việc cho họ”.

Tiến bộ công nghệ 4.0 đã làm thay đổi bức tranh của thị trường lao động: lao động giản đơn đã có robot đảm nhiệm, thị trường chủ yếu chỉ cần những việc đòi hỏi lao động sáng tạo ở trình độ cao.

Các trường Đại học truyền thống không thể dự đoán được các kỹ năng mà thị trường lao động sẽ cần trong tương lai gần nên tấm bằng Đại học truyền thống không đủ để tồn tại trong cuộc CMCN 4.0.

Đây là một trong những nguyên nhân làm cho nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông không tham dự kỳ thi vào các Trường Đại học công lập truyền thống, nhưng Đại học trực tuyến lại là lựa chọn thông minh của các bạn trẻ để khẳng định tính năng động, khả năng thích nghi nhanh với xu hướng kinh tế, giáo dục mới cũng như học tập và làm việc trong môi trường công nghệ hiện đại.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 5 năm 2020 cho 413 sinh viên

Phôi bằng tốt nghiệp