Cơ hội việc làm cao cho sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

0
94

Xuất phát từ thực tiễn thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đang rất thiếu vắng những nhà quản lý nên sinh viên theo học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp sẽ có cơ hội việc làm rất cao sau khi tốt nghiệp ra trường.

Cơ hội việc làm cao cho sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo học ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp; Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị; Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp; Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp; Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Học xong chương trình này người học sẽ có những khả năng như: Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật; Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả; Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Cơ hội việc làm cao cho sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan; Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh; Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác; Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp chương trình ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, sinh viên có thể làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội; Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cử nhân trực tuyến NEU – Elearning

Chương trình Cử nhân từ xa NEU-Elearning là chương trình đào tạo đại học trực tuyến thuộc Đại học Kinh Tế Quốc Dân với nhiều ưu điểm vượt trội cho người học như học online tại bất kỳ đâu, tiết kiệm thời gian chi phí, kiến thức cập nhật, hỗ trợ 24/7…. Đăng ký tham gia cộng đồng hơn 20.000+ sinh viên thành đạt ngay hôm nay.
ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI KHOẢN HỌC THỬ MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
Đăng ký ngay