Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 05.2022

Công nhân 643 thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học (NEU - Elearning) của Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân đợt 5 năm 2022. Trong đó:
- 152 thí sinh ngành Kế toán
- 150 thí sinh ngành Luật kinh tế
- 47 thí sinh ngành Ngân Hàng
- 294 thí sinh ngành Quản trị kinh doanh
Xem danh sách trúng tuyển tại link dưới.

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN