Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 05.2022

Trung tâm Đào tạo Đại học trực tuyến E-learning Đại học Kinh Tế Quốc Dân thông báo lịch khai giảng chương trình cử nhân trực tuyến NEU Elearning đợt 5 năm 2022, khu vực Hà Nội như sau:

Thời gian: 08h30, Thứ Bảy, Ngày 13/08/2022
Địa điểm: Hội trường A2 tòa A2 - Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Số 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
Chi tiết kế hoạch khai giảng tại đây

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG ĐỢT 5-2022