Nhảy đến nội dung

TB Thay đổi Kế hoạch khai giảng NEU-Elearning đợt 4 năm 2021 khu vực Hà Nội và TP HCM

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ENEU xin thông báo hoãn kế hoạch Khai giảng tập trung ngày 27/6/2021 tại khu vực Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên để đảm bảo công tác phổ biến quy chế và hướng dẫn học tập cho các học viên, Trung tâm Đào tạo từ xa vẫn sẽ tổ chức hướng dẫn và phổ biến dưới hình thức online với các nội dung sau:

  • Từ 9h-10h30: Hướng dẫn và phổ biến quy chế.
  • 14h – 15h30: Học online “Nhập môn Internet và Elearning”.
  • 15h45 – 16h15: Học online “Phát triển kỹ năng cá nhân”.

Nhà trường sẽ gửi mail thông báo đến anh chị sinh viên có tên trong Danh sách sinh viên trúng tuyển NEU-Elearning đợt 4 năm 2021 bao gồm các nội dung quan trọng sau:

  • Quyết định trúng tuyển, thông tin tài khoản học, tài liệu hướng dẫn học, phần mềm học online.
  • Link group Zalo lớp học.

Dưới đây là Thông báo thay đổi Kế hoạch khai giảng khu vực Hà Nội và Tp. HCM

AUM22 TB thay doi KG sang HDHT onlineHCM19 TB thay doi KG sang HDHT online