Nhảy đến nội dung

Có nên học luật kinh tế không ?

Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập với kinh tế thế giới, Việt Nam không ngừng cải cách, phát triển đất nước để có thể vươn mình ra thế giới, mở cửa giao thương, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Để đạt được những mục tiêu mà mình đề ra, nhà nước đã thi hành những chính sách, sửa đổi và bổ sung luật pháp trong đó có luật kinh tế, sự đổi mới này là cần thiết cho những bước chuyển mình của đất nước.

Subscribe to kinh tế luật