Nhảy đến nội dung

Học quản trị kinh doanh ra trường làm gì ?

Trong những năm gần đây kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh, các công ty, doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài “nở rộ” ngày càng nhiều nên việc tìm kiếm nguồn nhân lực về quản trị có năng lực là điều hiển nhiên. Và ngành đáp ứng được cho nguồn nhân lực này phải nói đến ngành Quản trị kinh doanh

Xem thêm: 

Lãnh đạo - 10 tố chất người dẫn đầu đưa doanh nghiệp đến thành công
Người lãnh đạo luôn là lòng cốt, là bộ não của doanh nghiệp. Vì vậy lãnh đạo trở thành nghề "hot" trong thời đại hiện nay
Subscribe to Quản trị kinh doanh