Nhảy đến nội dung

Lịch khai giảng Chương trình Cử nhân trực tuyến tại Hà Nội đợt 2 năm 2021

Trung tâm Đào tạo Đại học trực tuyến E-learning Đại học Kinh Tế Quốc Dân thông báo lịch khai giảng chương trình cử nhân trực tuyến NEU Elearning đợt 2 năm 2021, khu vực Hà Nội
Bằng đại học từ xa có giá trị tương đương bằng chính quy kể từ ngày 01/07/2019
Ngày 19/11/2018 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14. Theo đó, Bằng Đại học từ xa chính thức được công nhận có giá trị tương đương với bằng Đại học chính quy.
Hướng dẫn khai và hoàn thiện hồ sơ hệ từ xa
Hướng dẫn làm hồ sơ hệ Đại học từ xa - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, link tải phiếu đăng ký xét tuyển, hướng dẫn làm phiếu tuyển sinh
Subscribe to LỊCH KHAI GIẢNG