Nhảy đến nội dung
Submitted by admin on 22 March 2021

Mình khá ấn tượng với đội ngũ cố vấn học tập tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, tư vấn rất nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể về lộ trình học và luôn cố gắng nhằm đảm bảo cho mình và các học viên khác có thể làm các bài kiểm tra, các vấn đề cần lưu ý để việc học của mọi người được thực hiện đúng theo kế hoạch ban đầu.

Testimonial job
Chuyên viên Ngân hàng
Testimonial Name
Bùi Thị Thu Hà
Testimonial Avatar
Bùi Thị Thu Hà