Skip to main content
Please wait...
 
Ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngành Ngân hàng

Chương trình đào tạo ngành Ngân hàng được xây dựng theo hướng tổng quát, giúp người học có được nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, phù hợp với nhiều loại hình công việc hơn trong các tổ chức kinh tế - tài chính khác nhau. Hai lĩnh vực chuyên sâu mà chuyên ngành hướng đến là các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng và các hoạt động trên thị trường tài chính.

Được đánh giá cao trong nền kinh tế đầy thách thức hiện nay, ngành tài chính đem đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến cho những người có chuyên môn cao trong ngành. Dù trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng hay trầm lặng, đây vẫn là ngành nghề cần thiết bởi nó liên quan đến đến các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ của nền kinh tế hay đóng vai trò định hướng chiến lược chính sách, chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá.

Đối tượng tuyển sinh: Để tham gia học chương trình Cử nhân Ngân hàng, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:

  • Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.

Giá trị bằng cấp:

  • Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng trên văn bằng không ghi hình thức đào tạo nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.
  • Sinh viên tốt nghiệp được học lên cao học, thạc sỹ, tiến sỹ, thi công chức theo đúng quy định của Nhà nước.