Skip to main content
Please wait...
 
Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Ngành Quản trị kinh doanh chuẩn bị cho người học những năng lực cần thiết cho việc quản lý các loại hình tổ chức khác nhau, từ các doanh nghiệp cho đến các đơn vị thuộc khu vực công nhằm đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất. Trong các tổ chức nói trên, người học quản trị kinh doanh có thể đáp ứng yêu cầu của những vị trí quản lý khác nhau: nhân sự, marketing, sản xuất hay điều hành chung tùy theo kinh nghiệm, sở thích và nhu cầu của đơn vị.

Chương trình Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân cung cấp các kiến thức nền tảng về kinh tế, xã hội bên cạnh các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị các lĩnh vực khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tổ chức và mục tiêu thăng tiến của cá nhân. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng ứng dụng, chú ý khả năng tiếp cận nhanh chóng với nghề nghiệp ngay trong quá trình học và khả năng phát triển ở những vị trí cao hơn sau khi ra trường.

Đối tượng tuyển sinh: Để tham gia học chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:

  • Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.

Giá trị bằng cấp:

  • Bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh trên văn bằng không ghi hình thức đào tạo nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.
  • Sinh viên tốt nghiệp được học lên cao học, thạc sỹ, tiến sỹ, thi công chức theo đúng quy định của Nhà nước.