Skip to main content
Please wait...
 
Quản trị doanh nghiệp

Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp

Ngành quản trị doanh nghiệp là một chuyên ngành trong quản trị kinh doanh. Đây là một ngành đào tạo các kiến thức chuyên sâu của quản trị kinh doanh. Sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ được cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý các hoạt động doanh nghiệp. Ngoài ra sinh viên còn được học những kỹ năng cần thiết của ngành. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên kiến thức, kỹ năng cần thiết để triển khai các kế hoạch kinh doanh, thành lập và điều hành doanh nghiệp, dự toán được kinh phí thực hiện, kiểm soát được tình hình tài chính doanh nghiệp và thẩm đinh các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay.

Đối tượng tuyển sinh: Để tham gia học chương trình Cử nhân Quản trị doanh nghiệp, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:

  • Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.

Giá trị bằng cấp:

  • Bằng Cử nhân Quản trị doanh nghiệp trên văn bằng không ghi hình thức đào tạo nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.
  • Sinh viên tốt nghiệp được học lên cao học, thạc sỹ, tiến sỹ, thi công chức theo đúng quy định của Nhà nước.