Nhảy đến nội dung

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH NEU - ELEARNING ĐỢT O2 NĂM 2022

Trung tâm Đào tạo Từ xa Đại học Kinh Tế Quốc Dân xin thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến NEU-Elearning đợt 02 năm 2022

Tổng số sinh viên trong danh sách: 214 thí sinh. Trong đó:

  • Ngành Kế Toán: 38 thí sinh
  • Ngành Luật Kinh Tế: 55 thí sinh
  • Ngành Ngân Hàng: 16 thí sinh
  • Ngành Quản Trị Kinh Doanh: 105 thí sinh

(Có danh sách đính kèm)

Quyết định trúng tuyển:

danh-sach-trung-tuyen

Danh sách sinh viên trúng tuyển Đợt 02 năm 2022