THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 5

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học (NEU-Elearning) năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khu vực miền Bắc tại Thành phố Hà Nội. Chỉ tiêu tuyển sinh: 3200 chỉ tiêu Mọi người xem chi tiết thông báo tuyển sinh tại đây.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ I. THU THẬP THÔNG TIN CÁC NHÂN NEU sẽ thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm: Tên đầy đủ; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại; Tên đăng nhập; Mật khẩu đăng nhập để thiết lập hồ sơ cá nhân. Nội dung bao gồm các thông tin […]