Ngành kế toán là gì? Kế toán viên thực hiện công việc gì?

Ngành kế toán là một trong những ngành nghề rất quan trọng trong mọi tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Công việc của người làm kế toán là quản lý, kiểm soát và ghi nhận các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của […]