Nhảy đến nội dung

Bằng đại học từ xa có thể tham gia thi công chức không?

Đại học trực tuyến đang ngày càng phát triển và khẳng định vị thế trong giáo dục thời đại Cách mạng CN 4.0 nhưng vẫn không ít người còn quan ngại một vấn đề đó là: Bằng Đại học từ xa có thể thi công chức không?Hãy cùng Đại học Kinh tế Quốc dân giải đáp thắc mắc này.

1. Bằng đại học từ xa có thể tham gia thi tuyển công chức không?

Bằng Đại học từ xa có thể thi công chức theo quy đinh của nhà nước vì:

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Các cơ quan Nhà nước quản lý công chức sẽ không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng. Các chứng chỉ bao gồm: chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ đều đủ điều kiện đăng ký tham gia dự tuyển công chức.

2.Các trường hợp không được tham gia thi tuyển công chức

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Một số điều kiện để tham gia thi tuyển công chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.